LUTPub on LUT-yliopiston avoin julkaisuarkisto.

LUTPub sisältää LUT-yliopiston kandidaatintöitä ja -tutkielmia, diplomitöitä, pro gradu -tutkielmia, lisensiaatintöitä, väitöskirjoja sekä näiden tiivistelmiä. Lisäksi LUTPubiin on tallennettu artikkeleita, tutkimusaineistoja ja esitysmateriaaleja.

LUTPub korvaa aiemmin käytössä olleen Doria-julkaisuarkiston ja se toimii rinnakkaistallenteiden tallennuspaikkana.

Ohjeet aineiston syöttämiseen

 • Hardware-in-the-loop test automation setup for power converter system development 

  Cheung, Hou Yuen Kevin (2019)
  As Uninterruptible Power Supplies (UPS) become more sophisticated with increasing amount of built-in features, more tests need to be performed to ensure their functionality. To test these features, the entire UPS may need ...
 • Arvostrategia Suomen osakemarkkinoilla vuosina 2008-2018 

  Urpola, Anni (2019)
  Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten arvostrategia on menestynyt Suomen osakemarkkinoilla vuosina 2008-2018. Tutkimuksessa muodostettiin viisi arvoportfolioita, joiden suoriutumista verrattiin ...
 • Off-grid-järjestelmän yhteensovittaminen OKT-luokassa 

  Minkkinen, Erkki (2019)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on mitoittaa kahdelle erityyppiselle omakotitalolle sähkönjakeluverkosta erillään oleva off-grid-järjestelmä. Kohteena on 20 MWh vuodessa kuluttava sähkölämmitteinen omakotitalo ja 7.5 MWh ...
 • The Role of Gamification in Participatory Environmental Sensing: A Study In the Wild 

  Palacin, Victoria; Knutas, Antti; Ferrario, Maria Angela; Porras, Jari; Ikonen, Jouni; Chea, Chandara (Association for Computer Machinery (ACM), 04 / 2018)
  Participatory sensing (PS) and citizen science hold promises for a genuinely interactive and inclusive citizen engagement in meaningful and sustained collection of data about social and environmental phenomena. Yet the ...
 • Selvitys nestepakkauskartongin valmistuksen mikromuovilähteistä 

  Partti, Jenni (2019)
  Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tunnistaa mahdollisia mikromuovien lähteitä nestepakkauskartongin valmistuksen prosessikierroissa. Valmistuksessa keskitytään tarkastelemaan neljää eri osaprosessia, jotka ovat puun ...

Näytä lisää