Uusimmat aineistot

 • Kemiantekniikan tarjoamat ratkaisut mikromuovien aiheuttamaan vesistöjen saastumiseen 

  Heinonen, Elina (2018)
  Mikromuoveja päätyy vesistöihin useita eri reittejä, ja niiden poistaminen vesistöistä on miltei mahdotonta. Mikromuovit voivat sisältää makromuovien tavoin vaarallisia kemikaaleja, kuten pehmentimiä, väriaineita ja ...
 • Valuteräksien G24Mn6 ja G26CrMo4 vaikutus hitsausliitoksen lujuuteen teräslevyn S500MC kanssa 

  Kontio, Antti (2018)
  Valuteräksien avulla voidaan suunnitella monimutkaisia kappaleita. Tässä opinnäytetyössä tutkitaan kirjallisuuden ja laboratoriokokeiden avulla kahden eri valuteräksen vaikutusta hitsausliitoksen lujuuteen. Hitsausliitos ...
 • Asiakasmatka osana inbound-markkinointiprosessia 

  Lindfors, Ville (2018)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millä tavoin asiakasmatka toimii osana inbound- markkinointiprosessia. Tarkoituksena on luoda ymmärrystä inbound-markkinointiprosessin vaiheista ja asiakasmatkasta sekä ...
 • Selvitys värähtelymitta-antureista 

  Rosu, Alex (2018)
  Värähtely on haitallista eri koneenosille ja rakenteille. Koneenosan tai rakenteen värähtely ilmaisee yleensä koneenosan tai rakenteen viallisuudesta. Koneenosa tai rakenne on voitu valmistaa tai asentaa väärin, mikä yleensä ...
 • EM-mutapallon rakennekomponenttien roolit ravinteiden poistossa 

  Kauppi, Marianne (2018)
  EM-teknologialla pyritään tehostamaan vesiekosysteemien omaa, luonnollista itsepuhdistuskykyä ja tällä tavoin parantamaan niiden ekologista tilaa. Yksi vesien puhdistamiseen käytettävä EM-teknologian sovellus on ...
 • Kansainvälisten ilmastoneuvotteluiden vaikutus pörssi-indekseihin 

  Karesjoki, Roosa (2018)
  Tämä kandidaatintutkielma selvittää, miten kansainväliset ilmastoneuvottelut vaikuttavat pörssi-indekseihin. Tutkimuksen taustalla on kysymys siitä, minkälaisen painoarvon rahoitusmarkkinat ja sijoittajat asettavat ...
 • Kiinan rooli maailman energiassa 

  Hämäläinen, Arttu (2018)
  Tässä työssä analysoin Kiinan energiantuotantoa ja -kulutusta menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden näkökulmista. Maa on ollut maailman suurin energian kuluttaja ja tuottaja jo vuosia. Lähestulkoon stereotyyppinen ...
 • Elektronisten dosimetrien uusinta Loviisan ydinvoimalaitoksella 

  Skogberg, Waltteri (2018)
  Loviisan ydinvoimalaitoksen elektroniset dosimetrit päivitetään uuteen malliin lähitulevaisuudessa. Viranomainen vaatii säteilymittareiden uusimisen yhteydessä selvitystyötä uusien laitteiden kelpoisuudesta suunniteltuun ...
 • Anaerobisen jätevedenkäsittelyn jälkeinen fosforin ja typen talteenotto 

  Finnilä, Jenna (2018)
  Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tutkia anaerobisessa jätevedenkäsittelyssä syntyviä nestemäisiä virtoja sekä keinoja typen ja fosforin talteenottoon näistä virroista. Työ on suoritettu kirjallisuuskatsauksena tutustumalla ...
 • Energiamurroksen vaikutus omakotitalon sähkökeskussuunnitteluun 

  Leskinen, Henri (2018)
  Sähkömarkkinoiden muuttuessa energiamurroksessa muuttuu myös kuluttajien käyttäytyminen ja rooli markkinoilla. Tässä kandidaatintyössä tutkittiin kirjallisuustutkimuksena sähkömarkkinoiden muutoksen vaikutuksia omakotitalojen ...
 • Hapenkantajamateriaalit CLC-prosessissa 

  Matilainen, Henri (2018)
  Tässä kandidaatintyössä käsitellään kemikaalikierrollisen polttoprosessin hapenkantajamateriaaleja. Työn tavoitteena oli selvittää erilaisten hapenkantajamateriaalien soveltuvuutta prosessiin, sekä niitä karakterisoivia ...
 • Asuntosijoittamisen kannattavuuden arviointi Suomen kasvukeskuksissa 

  Antikainen, Henri (2018)
  Asuntosijoittaminen on kasvattanut suosiotaan sijoituskohteena. Talouden epävarmuus ja vuonna 2007 alkanut finanssikriisi ovat saaneet sijoittajat kiinnostumaan varmoista sijoituskohteista, jotka säilyttävät arvon myös ...
 • Ohjelmistoalan pk-yrityksen mobiilikehityksen jatkuva integraatio 

  Hartikainen, Ville (2018)
  Työn tavoitteena on tutkia, mitä on jatkuva integraatio ja kuinka optimoida sen toteutus työnkulun sujuvoittamiseksi erilaisten käytänteiden ja työkalujen avulla. Tässä työssä jatkuvaa integraatiota tarkastellaan mobiilikehitys- ...
 • Biohiilen käyttö suodattimissa 

  Niemi, Jasmin (2018)
  Biohiili on uusi ja uusiutuva vaihtoehto veden puhdistukseen. Biohiiltä voidaan käyttää suodattimena suodattamaan muun muassa hulevesiä tai suoto- ja valumavesiä. Biohiili pystyy teorian mukaan huokoisuutensa avulla ...
 • Brändin rakentaminen sosiaalisessa mediassa 

  Eklund, Jenni (2018)
  Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on selvittää, miten brändiä voidaan rakentaa sosiaalisen median avulla, sekä mitä hyötyjä ja haasteita sosiaalisen median hyödyntämiseen brändin rakentamisessa mahdollisesti liittyy. ...
 • Tehonkulutuksen mittaaminen sähkömittarin S0-pulssilähdöstä 

  Naukkarinen, Toni (2018)
  Asennetun aurinkovoiman pientuotannon määrä Suomessa on nopeassa kasvussa. Tuottajalle edullisinta on käyttää tuotettu sähköenergia itse sen sijaan, että se syötettäisiin sähköverkkoon. Omakäyttöasteen parantamiseen käytetään ...
 • Päivittäistavarakauppojen lämmöntalteenoton vertailu booster-kylmälaitoksissa 

  Hassinen, Aleksi (2018)
  Työn tavoitteena oli tutkia booster-kylmäkoneikkojen lämmöntalteenoton tehokkuutta kahdeksassa K-supermarketissa. Tarkastelun kohteena oli kylmäkoneikkojen energian kulutukset verrattuna lämmöntalteenoton tuomaan energiaan. ...
 • Parameter optimization process of tendon from experimental data 

  Makkonen, Erik (2018)
  In the study material parameters are being determined for finite element (FE) model of rat Achilles tendon. A tensile test has been done with a part of real rat Achilles tendon from which time, displacement and force data ...
 • Jatkuva toimitus ja Docker 

  Abu Raed, Nidal (2018)
  Tässä tutkielmassa tarkastellaan mitä tarkoitetaan kontti teknologialla, ja miten jatkuva toimitus hyödyntää kyseistä tekniikkaa sekä mitä mahdollisuuksia kontti ratkaisuilla on tarjota, ja mitä haasteita se tuo mukanaan. ...
 • DFMA aspects of the sheet metal parts in a power electronic system cabinet 

  Matikka, Jarkko (2018)
  This Bachelor’s thesis considers DFMA aspects of a sheet metal cabinet in a target company’s uninterruptible power supplies. The thesis studies the company’s two existing power electronics devices and it focuses on analyzing ...

Näytä lisää