Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa LUTPub

Aineistot 11404-11423 / 20848

  • Object-oriented development of client / server application: case study of service control software 

   Sobolev, Igor (2003)
   Tässä työssä on esitetty sen ohjelmiston kehittämisen prosessi, joka on tarkoitettu annettavien palveluiden valvottavaksi käyttäen prototyyppimallia. Raportti sisältää vaatimusten, kohteisiin suunnatun analyysin ja ...
  • Object-Oriented Modelling of Multilayer Networks 

   Lishchina, Irina (2003)
   Tämä diplomityökuuluu tietoliikenneverkkojen suunnittelun tutkimukseen ja pohjimmiltaan kohdistuu verkon mallintamiseen. Tietoliikenneverkkojen suunnittelu on monimutkainen ja vaativa ongelma, joka sisältää mutkikkaita ja ...
  • Observations of Acoustic Emission in Power Semiconductors 

   Kärkkäinen, Tommi
   Acta Universitatis Lappeenrantaensis (Lappeenranta University of Technology, 19.12.2015)
   Industrial, electrical power generation, and transportation systems, to name but a few, rely heavily on power electronics to control and convert electrical power. Each of these systems, when encountering an unexpected ...
  • Observations of Industry Momentum Effect in European Equity Indices 

   Lakkisto, Aki (2012)
   This thesis examines the existence and nature of momentum effect in European equity indices. A set of predefined indicators is used to compose momentum portfolios and different holding periods are used to test the strategies ...
  • Observations on Software Project Deviations 

   Perttula, Minna (31.12.2007)
   Software projects have proved to be troublesome to be implemented and as the size of software keeps increasing it is more and more important to follow-up the projects. The proportion of succeeded software projects is still ...
  • Observations on Software Testing Practice 

   Taipale, Ossi
   Acta Universitatis LappeenrantaensisURN:ISSN:1456-4491 (26.10.2007)
   This thesis investigates factors that affect software testing practice. The thesis consists of empirical studies, in which the affecting factors were analyzed and interpreted using quantitative and qualitative methods. ...
  • Obstacles to growth for high technology SMEs in Finland 

   Karkkonen, Kristina (2020)
   This paper is an attempt to identify main obstacles to growth experienced by high-tech SMEs in Finland. There is a considerable amount of research dedicated to the growth, however, the field is very fragmented. Literature ...
  • Odor emission control and reduce in betaine manufacture 

   Mäkelä, Mika Kristian (2003)
   This thesis was made in Naantali plant of Finnfeeds Finland Oy. In this thesis the main study was in reducing, controlling, measuring and processing odour effluents in various methods. Also are considered legislation, ...
  • Odotettujen taloudellisten hyötyjen ja haittojen vaikutus tuulivoimahankkeen paikalliseen hyväksyntään 

   Kärkkäinen, Pia (2017)
   Kandidaatintutkielman aiheena oli odotettujen taloudellisten hyötyjen ja haittojen vaikutus tuulivoimahankkeen paikalliseen hyväksyntään. Tavoitteena oli analysoida ensin kirjallisuuden pohjalta ihmisten tuulivoimahankkeista ...
  • Odotustenhallinta 

   Olkkonen, Laura (Procom ry, 2014)
   Särkymätön viestintä edellyttää särkymätöntä toimintaa, joka kestää sidosryhmien tarkastelua. Siksi organisaatioiden täytyy tuntea sidosryhmänsä entistä paremmin. Apuna voi toimia odotustenhallinta, joka tarkoittaa ...
  • OECD:n BEPS-hankkeen mukaisen siirtohinnoitteludokumentaation vaikutukset suomalaisissa kohdeyrityksissä 

   Pulkkinen, Antti-Pekka (2024)
   Siirtohinnoittelulla on merkittävä rooli monikansallisten konsernien liiketoiminnassa. G20-ryhmä yhdessä OECD:n kanssa käynnisti vuonna 2013 BEPS-hankkeen. Hanke on tuonut uusia säännöksiä yrityksiltä vaadittavaan ...
  • OEE laskennan soveltuvuus sorvilinjan kokonaistehokkuuden hallinnassa 

   Laamanen, Samuli (2018)
   Tutkimuksen kohteena oli Punkaharjun Metsä Woodin Kertopuutehtaan sorvilinja. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia OEE-laskennan soveltuvuutta sorvilinjan kokonaistehokkuuden hallinnassa. Tarvittavaa aineistoa tutkimukseen ...
  • OEE-luvun hyödyntäminen elinkaarikustannusten hallinnassa 

   Laakso, Juuso (2023)
   Tehokkuus ja optimoidut tuotantotavat ovat keskeisessä osassa nykypäivän teollisuuden kehittämistä, joten yritysten on kehitettävä uusia menetelmiä tehokkuuden kohentamiseksi. Yksi menetelmä, jolla saadaan informaatiota ...
  • Off-grid modelling of a house 

   Vaahersola, Olli (2021)
   Off-grid systems are mainly used in places where grid electricity is not viable due to cost or lack of infrastructure. Off-grid system dimensioning can be divided into three different parts, load generation, energy generation, ...
  • Off-grid-järjestelmän yhteensovittaminen OKT-luokassa 

   Minkkinen, Erkki (2019)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on mitoittaa kahdelle erityyppiselle omakotitalolle sähkönjakeluverkosta erillään oleva off-grid-järjestelmä. Kohteena on 20 MWh vuodessa kuluttava sähkölämmitteinen omakotitalo ja 7.5 MWh ...
  • Offdesign operation of kraft recovery boiler 

   Vakkilainen, Esa K.
   LTKK Tieteellisiä julkaisuja - Research Papers (Lappeenranta University of Technology, 01.10.1993)
   A model to solve heat and mass balances during the offdesign load calculations was created. These equations are complex and nonlinear. The main new ideas used in the created offdesign model of a kraft recovery boiler are ...
  • Offering Analysis in New Product Launch and Sales Planning 

   Pääkkönen, Simo (2005)
   This Master's Thesis has been written for Stora Enso Flexible Packaging Papers business unit. In the North-American mills, the business unit has developed a range of new flexible packaging paper grades. The Master's Thesis ...
  • Offering planning process development: Bridging the Offering Gaps and Consolidating Top Priority Needs in Product Offering 

   Mäkilaurila, Sampo (2009)
   The aim of this Thesis is to study how to manage the front-end of the offering planning process. This includes actual process development and methods to gather and analyze information to achieve the best outcome in customer ...
  • Offering planning with support of roadmapping in project business 

   Mäkilaurila, Sampo (2007)
   Tämän tutkielman tavoitteena on tutkia kuinka roadmapping-tekniikkaa voidaan käyttää tarjonnan suunnittelun tukena uusien tuotteiden valmistamisen yhteydessä. Työ koostuu teoreettisesta ja käytännönläheisestä osasta. ...