Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa LUTPub

Aineistot 13727-13746 / 20848

  • R&D Expenditures and Firm Performance: Empirical Evidence on Finnish Data 

   Hokkanen, Katri (2006)
   Tutkielman tavoitteena on tutkia yrityksen tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan (T&K) vaikutuksia yrityksen suorituskykyyn. Tutkielmassa tarkastellaan myös lyhyesti T&K- toimintaa osana yrityksen toimintoja ja ympäristöä. ...
  • R&D investment project analysis by real option thinking 

   Pietikäinen, Otto (2022)
   Electrification and digitalization have been developing rapidly during 21st. century. In vehicle industry, the development started from automotive sector, heavy-duty vehicles and mobile working machine sectors followed ...
  • R&D Performance Analysis: Case Studies on the Challenges and Promotion of the Evaluation and Measurement of R&D 

   Ojanen, Ville
   ActaUniversitatis LappeenrantaensisURN:ISSN:1456-4491 (12.12.2003)
   Due to the intense international competition, demanding, and sophisticated customers, and diverse transforming technological change, organizations need to renew their products and services by allocating resources on research ...
  • Raaka-aine- ja energiatehokkuuden parantaminen Oras Oy:n valimossa 

   Lakkala, Anu (2006)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia toimintatapoja ja edellytyksiä parantaa Oras Oy:n valimon raaka-aine- ja energiatehokkuutta. Tarkastelu suoritettiin ekotehokkuusajattelun näkökulmasta. Valimon ekotehokkuutta ...
  • Raaka-aineen käytön tehostaminen 

   Karimäki, Lauri (2000)
   Diplomityön tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen puuraaka-aineen käyttöä. Kohdeyritys on massiivipuuparkettia valmistava yritys, jonka tuotantotoiminta oli diplomityön aloitushetkellä noin vuoden ikäinen. Parkettituotannossa ...
  • Raaka-ainehankintaprosessin kehittäminen metsäteollisuusyrityksessä 

   Björn, Jutta (2023)
   Metsäteollisuusalan kohdeorganisaatiossa on viime vuosina tapahtunut paljon muutoksia hankintaorganisaatiossa. Raaka-ainehankinta on keskitetty kategoriahankintaan ulkomaille ja pitkäaikainen ostaja on jäänyt pois, minkä ...
  • Raaka-aineiden hankinta Fescon Oy:ssä 

   Sainio, Kirsi (2003)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää raaka-aineiden hankintaa kuivatuotteita valmistavassa yrityksessä. Työ sisältää oikea-aikaiseen tilausrytmiin ja eräkoon määrittämisen liittyviä menetelmiä ja päätöksiä hankintojen ...
  • Raaka-ainemarkkinoiden epävakaisuus hankinnan haasteena 

   Korppinen, Sami (2010)
   Tässä pro gradu -tutkielmassa tutustutaan raaka-ainemarkkinoiden ominaispiirteisiin. Tutkielman tavoitteena on selvittää, minkälaiset tekijät vaikuttavat raaka-aineiden saatavuuteen ja hintoihin lyhyellä ja pidemmällä ...
  • Raaka-ainevarastonohjaus makeisteollisuudessa 

   Terävä, Teemu; Vanhanen, Kari (2009)
   Työssämme luomme ”varastonohjaus-mix” –järjestelmän suklaatuotteita valmistavalle teollisuuslaitokselle. Järjestelmässä jaottelemme raaka-aineet eri hankintaluokkiin analyysien perusteella. Jokaisesta luokasta käsittelemme ...
  • Raakafosfaatin liuotus ja ammonointi 

   Laakso, Teemu (2001)
   Apatiittien käyttöä raaka-aineena lannoitteiden valmistusprosessissa on usein hankaloittanut lannoitelietteen viskositeetin kasvu, kun hapanta lannoitelietettä on neutraloitu ammoniakilla. Työn tarkoituksena oli tutkia ...
  • RAAKAPUUKULJETUKSET VENÄJÄN RAUTATEILLÄ, SEKÄ SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLISESSÄ YHDYSLIIKENTEESSÄ 

   Roiha, Semi (2003)
   Työssä on aluksi tarkasteltu Venäjän raakapuukuljetuksiin vaikuttavia tekijöitä siten, että ne selittäisivät parhaalla mahdollisella tavalla raakapuukuljetuksien tulevaisuutta sekä niissä käytettävän liikkuvan kaluston ...
  • Raakapuun kaukokuljetukset kemiallisen metsäteollisuuden tarpeisiin 

   Huttunen, Jesse (2018)
   Tämän työn tavoitteena on luoda kuva raakapuun kaukokuljetusten nykytilasta kemiallisen metsäteollisuuden alalla ja lisäksi arvioida kuljetusten tulevaisuuden näkymiä. Tarkoitus on tuoda erityisesti esille kuljetussuunnitteluun ...
  • Raakapuun kuljetusmuotovisio 2005 

   Niemi, Satu Pirita (2002)
   Tutkimuksen tavoitteena oli raakapuun kuljetusmuotovision luominen vuodelle 2005. Keskeisimpänä tarkoituksena oli tunnistaa raakapuun kuljettamiseen ja sen toimintaympäristöön liittyvät muutokset kotimaassa ja Venäjällä. ...
  • Raakaveden ominaisuuksien ja valitun puhdistusmenetelmän vaikutukset käyttökustannuksiin 

   Harsia, Martta (2022)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tunnistaa raakaveden ominaisuuksien ja sen puhdistamiseen valitun menetelmän vaikutuksia käyttökustannuksiin. Työ on toteutettu kirjallisuuskatsauksen ja case-laskelman avulla. Aiheen ...
  • Raakaöljyn hinnan muutoksen vaikutus öljy-yhtiöiden tuottoihin 2000-2007 

   Repo, Antti (2008)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää öljy-yhtiöiden tuottojen riippuvuutta raakaöljyn hinnan muutokseen. Tutkimukseen on valittu 13 öljy-yhtiötä laaja-alaisesti ympäri maailmaa, jotta on saatu mahdollisimman ...
  • Radanohjaimen suunnittelu leveille päällystyskoneille 

   Mankki, Jussi (2008)
   Radanohjaimia käytetään radan poikkisuuntaiseen paikoitukseen sekä oskillointiin ja ne ovat osa paperinvalmistuslinjojen radanhallintajärjestelmiä. Oikein suunnitellulla ja sijoitetulla radanohjaimella voidaan estää ...
  • Radar cross-section measurement using the Doppler effect 

   Zaritovskiy, Mikhail (2014)
   In this Master Thesis we discuss issues related to the measurement of the effective scattering surface, based on the Doppler Effect. Modeling of the detected signal was made. Narrowband signal filtering using low-frequency ...
  • Radiaalikompressorin aerodynaaminen suunnittelu 

   Naukkarinen, Tomi (2013)
   Tämän diplomityön tavoitteena on ollut suunnitella radiaalikompressori. Aluksi on tutustuttu radiaalikompressorissa tapahtuviin ilmiöihin, jonka jälkeen radiaalikompressori on suunniteltu. Reunaehtoina suunnittelussa olivat ...
  • Radiaalikompressorin juoksupyörän valmistus koneistamalla 

   Nikku, Markku (23.02.2007)
   Työssä on tarkasteltu radiaalikompressorin juoksupyörän valmistamista koneistamalla viisiakselisella työstökoneella sekä vertaillaan sitä muihin valmistustapoihin. Lisäksi työssä on esitelty lyhyesti viisiakselisessa ...