Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa LUTPub

Aineistot 14511-14530 / 20848

  • S&P 500-indeksin arvo- ja kasvuyhtiöiden välinen menestys 2010-luvulla 

   Eskola, Tuomas (2022)
   Tässä tutkielmassa selvitetään, kuinka Yhdysvalloissa noteeratun S&P 500-indeksin arvo- ja kasvuosakkeet ovat tuottaneet toisiinsa sekä vertailuindeksiinsä nähden 2010-luvulla. Vertailua toteutetaan jakamalla edellä ...
  • S-ryhmän ja K-ryhmän päivittäistavarakauppojen sosiaalisen median viestinnän erot 

   Kurvi, Jere (2021)
   Tässä kandidaatintutkielmassa käsitellään kahden Suomen suurimman päivittäistavarakauppaketjun sosiaalisen median markkinointiviestinnän eroavaisuuksia. Tutkimuksessa syvennytään K-ryhmän ja S-ryhmän sosiaalisen median ...
  • S500 Suurlujuusteräksestä valmistettujen rakenneputkiliitosten lujuusominaisuudet 

   Kojo, Antti (2013)
   Nykyinen Eurocode 3 suunnitteluohjeen rakenneputkiliitoksia käsittelevä osio vaatii S500 suurlujuusteräksestä valmistettujen liitosten mitoituksen yhteydessä käytettäväksi reduk-tiokerrointa 0.8. Tämä on varsin konservatiivinen ...
  • S960 QC teräksisen I-palkin äärikestävyyden määrittäminen 

   Leino, Ville (2015)
   Tämän työn tavoitteena oli selvittää eurooppalaisen teräsrakenteiden suunniteltustandardin, Eurokoodi 3:n, soveltuvuus ultralujille teräksille. Tällä hetkellä kyseinen standardi pitää sisällään teräslajit vain S700-teräslajiin ...
  • Saarekekäyttöisen mikrovoimalaitoksen suunnittelu 

   Räisänen, Väinö (2022)
   Tutkimustyön tavoitteena oli suunnitella saarekekäyttöinen mikrovoimalaitos, jonka sähköntuotanto perustuu uusiutuvan energian tuotantomuotoihin, ja joka kykenee ympärivuotiseen, katkottomaan sähkönsyöttöön. Työssä luodaan ...
  • Saarekekäyttöön kykenevän mikroverkon haasteet Suomessa 

   Lehtomäki, Aleksi (2020)
   Suomessa on paljon pinta-alaa, ja maa on siten hyvin soveltuva hajautetun tuotannon käyttöön. Hajautettujen uusiutuvien energianlähteiden tehokas käyttö kuitenkin vaatii muutoksia sähköverkkoinfrastruktuuriin. Tässä ...
  • SaaS and Public Cloud from Custom Application Provider’s Perspective 

   Kosonen, Mikko (2012)
   The main objective of this master’s thesis is to provide a comprehensive view to cloud computing and SaaS, and analyze how well CADM, a unit of Capgemini Finland Ltd., would fit to the cloud-based SaaS business. Another ...
  • SaaS product first impressions and its effect on customer onboarding with freemium business model 

   Ristola, Arttu-Eerik (2022)
   This thesis studied the effects of user experience design focused on users’ first impressions and its effect on customer conversion rate in SaaS product using a freemium business model. New user experience, customer ...
  • SaaS-ohjelmiston asiakastuki 

   Mäntynen, Juha (2010)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli luoda palvelumallit, valita sopivat työkalut ja prosessit erään SaaS-ohjelmiston asiakastuelle. Esitettävät ratkaisut tuli valita niin, että ne mahdollistavat laadukkaan ja ...
  • SaaS-palvelun hinnoittelumallin valinta 

   Boman, Tino (2022)
   Diplomityön aiheena oli tehdä ehdotus sopivasta hinnoittelumallista toimeksiantajan uuteen SaaS-palveluun. Työn tueksi kerättiin teoreettinen viitekehys hinnoittelusta, SaaS:ista sekä muista relevanteista aihealueista, ja ...
  • SaaS-yrityksen ulkoisen toimintaympäristön muutostekijöiden huomiointi strategiassa 

   Vihervaara, Teemu (2020)
   SaaS-teknologiayritykset elävät voimakkaasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Muutostekijöiden analysointi on äärimmäisen tärkeää, jotta yrityksen strategia vastaa mahdollisimman hyvin kilpailutilannetta ja kilpailukyky ...
  • Saatavien myynti osana luotonhallintaa 

   Tahvanainen, Jarmo (2020)
   Yritysten myyntisaatavien myynti on yleistynyt viimeisten vuosikymmenysten aikana. Aikaisemmissa tutkimuksissa factoring ja laskurahoitus on nähty osana luotonhallintaa, mutta esimerkiksi erääntyneiden saatavien myynnistä ...
  • Saatavuusriskien arvioinnin keinot 

   Koskelin, Samuli (2023)
   Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää, mitä keinoja teollisuusyrityksillä on käytössään saatavuusriskien arvioimiseen. Arviointiprosessiin kuuluu saatavuusriskien tunnistaminen, analysoiminen ja merkityksen ...
  • Saattolämmitysjärjestelmän mitoitus ja toteutus 

   Uusitalo, Kimmo (2022)
   Sähkölämmitykset ovat teknologian kehityksen ja käyttäjien tietoisuuden kasvamisen seurauksena alkaneet kiinnostaa yhä laajemmin pohjoismaissa. Erityisesti tuotantolaitokset ovat kiinnostuneet sovelluksien avulla saatavasta ...
  • Sadevälkkeen mallinnus ilmavalvontatutkajärjestelmää varten 

   Ellonen, Ilkka (2003)
   Tutkat muodostavat Suomen rauhanajan ilmavalvonnan rungon. Ilmatilassa on lentokoneiden lisäksi paljon muitakin kohteita, jotka ilmavalvontatutka havaitsee. Naita ei toivottuja kaikuja kutsutaan välkkeeksi. Sadevälke on ...
  • Safety and economy of floating power plants 

   Dziadevich, Dmitrii (2021)
   In this dissertation Russian floating power plant “Akademik Lomonosov” will be observed and its safety parameters will be assessed as well as its economic feasibility. The information on the plant design and concept will ...
  • Safety assessment of interim spent nuclear fuel storage 

   Tynys, Hanna (2017)
   This master's thesis focuses on safety of interim spent nuclear fuel storages and presents thermal hydraulic safety analyses which are performed for a wet pool storage. Advantages and challenges of two storage types, a wet ...
  • Safety engineering practices : case loss of ultimate heat sink 

   Lipiäinen, Roope (2023)
   The use of nuclear power is strictly regulated. Safety analyses are used to demonstrate, for example for regulators, that plant response is as expected and safety margins are adequate. Safety engineering is performed with ...
  • Safety of sustainable ammonia production with novel Haber-Bosch process integration 

   Tuominen, Otto (2023)
   Ammonia is considered as a key agrochemical, but in the future ammonia can also be used as a green energy source. An important development goal in ammonia production is the reduction of environmental pollution. For this ...