Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa LUTPub

Aineistot 20791-20810 / 20848

  • Z-number based assessment of groundwater vulnerability to seawater intrusion 

   Nourani, Vahid; Najafi, Hessam; Maleki, Sana; Jabbarian, Paknezad Nardin; Jeanne, Huang Jinhui; Zhang, Pengwei; Mohammadisepasi, Sepideh (Elsevier, 19.02.2024)
   Groundwater (GW) quality assessment is an essential issue, especially in arid and semi-arid regions, due to its critical role in obtaining requirements for freshwater. The GALDIT method is widely recognized as a practical ...
  • Z-sukupolven näkemys sosiaalisessa mediassa tapahtuvan muotimarkkinoinnin vaikutuksesta ulkonäköpaineiden muodostumiseen 

   Löfberg, Ilona (2023)
   Tutkielmani tarkoituksena on perehtyä siihen, miten Z-sukupolvi suhtautuu sosiaalisessa mediassa tapahtuvaan muotimarkkinointiin, ja miten kokee sen vaikutuksen muodostuviin ulkonäköpaineisiin nähden. Tutkielman teoriatausta ...
  • Zeta potential in lime mud evaluation 

   Laurikainen, Toni (2019)
   Aim of this master’s thesis was to study applicability of zeta potential measurement in lime mud evaluation and overliming detection. Overliming in causticizing has been linked to a number of operational problems throughout ...
  • ZigBee-verkot 

   Lehonkoski, Lasse (2010)
   Tässä opinnäytetyössä perehdytään ZigBee-verkkoprotokollaan, joka on lyhyen kantaman langaton tekniikka, jossa on pyritty pieneen virrankulutukseen ja halpoihin valmistuskustannuksiin. Työssä tehdään ZigBee-tekniikasta ...
  • ZigBee-verkot ja evaluointilaitteen suunnittelu 

   Lehonkoski, Lasse (2011)
   In this thesis a closer look at ZigBee wireless network protocol was made and a ZigBee evaluation device was designed and built for testing it. ZigBee is a digital wireless network technology published in 2004, which was ...
  • Zooming in and out : the strategic management of innovation across multiple levels of complex supply networks 

   Malacina, Iryna
   Acta Universitatis Lappeenrantaensis (Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT, 29.09.2023)
   Supply chains form complex supply networks that constitute various types of actors interconnected through numerous ties at different levels of interaction. These ties channel knowledge and resources essential for effective ...
  • Älyhitsauslaitteen käyttöliittymän integrointi yhteistoimintarobottiin 

   Järventausta, Aleksi (2019)
   Kandidaatintyön aiheena on tutkia, mitkä ohjelmointiin liittyvät asiat tulee ottaa huomioon ohjelmistoteollisen hitsausjärjestelmän datarajapinnan ja yhteistoimintarobotin tiedonvaihdon integroinnissa, ja toteuttaa ...
  • Älykkäiden energiamittareiden mahdollistamat palvelut 

   Vähäuski, Anne (2008)
   Sähkönmittaus suoritetaan enenevissä määrin älykkäiden energiamittareiden avulla niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Älykkäät energiamittarit mahdollistavat huomattavasti monipuolisemman mittaustiedon saannin kuin ...
  • Älykkäiden ohjausjärjestelmien käyttö puutavarakuormaimen väsymiskestoiän parantamisessa 

   Mäkinen, Sasu (2001)
   Työn tavoitteena oli tutkia älykkäiden ohjausjärjestelmien käyttöä mekatronisen koneen väsymiskeston parantamisessa. Älykkäiden järjestelmien osalta työssä keskityttiin lähinnä neuroverkkojen ja sumean logiikan mahdollisuuksien ...
  • ÄLYKKÄIDEN PALVELUJEN JA YHTEYSPALVELIMEN TOTEUTUS H.323-VIESTINTÄVERKKOON 

   Kovanen, Pasi (2000)
   Soneran IP-viestintäverkko on monipuolisia viestintäpalveluita asiakkaille tarjoava palvelualusta. Palveluihin kuuluvat ITU-T:n H.323-suosituksen mukaiset ääni- ja videopuhelut. Työssä toteutettiin viestintäverkkoon ...
  • Älykkäiden teknologioiden onnistunut käyttöönotto taloushallinnossa 

   Kauppila, Eetu (2020)
   Älykkäät teknologiat ovat kasvava resurssi taloushallinnossa ja pitävät sisällään ohjelmistorobotiikkaa ja tekoälypohjaisia toimintoja. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, kuinka kyseiset teknologiat tulisi ...
  • Älykkään energianhallinnan hyödyt OKT-kokoluokassa 

   Tenhunen, Henrik (2022)
   Älykkäät energianhallintajärjestelmät ovat nousseet ajankohtaiseksi aiheeksi sähkön ja muiden energiamuotojen hintojen noustessa. Älykkään energianhallinnan avulla voidaan saavuttaa suurempi omavaraisuusaste, sekä säästää ...
  • Älykkään kalastusvieheen suunnittelu 

   Martikainen, Janne (2018)
   Kalastus on yksi ihmiskunnan vanhimpia elinkeinoja metsästyksen ja keräilyn ohella. Viehekalastuksen alkaminen on ajoitettu aikaan ennen metallinkäsittelyn keksimistä. Nykyään viehemarkkinat laajenevat jatkuvasti ja ...
  • Älykkään latauksen soveltaminen sähköautoille 

   Tirronen, Ismo (2020)
   Tässä tutkimuksessa selvitetään sähköajoneuvojen (EV) latauksen ohjaamisesta omakotitaloissa. Esitelty ohjausmenetelmä sähköautojen lataukseen hyödyntää reaaliaikaisia mittauksia ja muistiin tallennettuja huipputeho ...
  • Älykkään sähköverkon datan fasilitointi IoT:n ja Big Datan avulla 

   Väisänen, Leevi-Kalle (2022)
   Älykkäät sähköverkot yleistyvät maailmalla ja toimiakseen tämä järjestelmä tarvitsee sähköverkon lisäksi paljon tieto- ja viestintätekniikkaa. Älykäs sähköverkko tuottaa valtavia määriä dataa, joka saadaan hyödynnettyä ...
  • Älykkäät lääkkeenjakoratkaisut:Liiketoimintakonseptien nykytila 

   Heiskanen, Antti; Immonen, Mika; Pynnönen, Mikko (Technology Business Research Center Lappeenranta. Lappeenranta University of Technology, 2009)
   Älykkäille lääkkeenjakoratkaisuille tulee luultavasti olemaan tulevaisuudessa suuri kysyntä, sillä asiakasmäärät ja julkisen terveydenhuollon resurssit eivät kohtaa toisiaan. Säilyttääksemme yhteiskuntamme terveydenhuollon ...
  • Älykkäät polymeerit säädellyssä lääkeannostelussa ja nanolääkkeissä 

   Makkonen, Janita (2022)
   Perinteisen lääkeannostelun ongelmana on lääkeaineiden huono liukoisuus ja nopea häviäminen elimistöstä sekä vauriot terveessä kudoksessa. Lisäksi lääkkeet leviävät verenkierron mukana ympäri elimistöä, jolloin lääkkeen ...
  • Älykkäät sähkömittarit Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa 

   Sarmala, Ossi (2019)
   Tässä kandidaatintyössä tutkittiin kirjallisuustutkielman keinoin älykkäiden sähkömittarien käyttöä eri puolilla maailmaa. Työssä käytettävät lähteet ovat kerätty pääosin alueiden energiaviranomaisten ja niiden yhteistyöelinten ...
  • Älykkäät sähköverkot 

   Haimila, Jouni (2010)
   Tässä diplomityössä esitellään älykkäiden sähköverkkojen ominaisuuksia. Tavoitteena on selvittää, millaisia hyötyjä sähköverkkojen uudistamisella voidaan saavuttaa. Lisäksi työssä selvitetään syitä, jotka ovat ajaneet ...
  • Älykodin asiakasarvo 

   Juopperi, Liisa (2021)
   Älykodissa arjen tehokkuutta ja elämisen mukavuutta on lisätty monipuolisesti erilaisten älykotituotteiden avulla. Älykotituotteet ovat kodin sisäiseen verkkoon liitettyjä automatisoituja, etähallittavia ja dataa kerääviä ...