Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa LUTPub

  • 3D printing in rotating machinery 

   Kiljunen, Roope (2022)
   In this thesis I will examine based on existing literary studies the potential applications additive manufacturing ana their usefulness in rotating machinery. 3D printing can bring new possibilities to rotating machinery. ...
  • 3D printing – creating learning environment for engineering students 

   Pikkarainen, Ari (2017)
   Purpose of this thesis was to design and create a functional learning environment to mechanical engineering students in Lapland University of Applied Sciences (LUAS). The learning environment combined traditional engineering ...
  • 3D reconstruction of logs from board images 

   Piskonen, Camilla (2022)
   Sawmills nowadays are heavily automated and especially sawing process optimisation could improve overall yield of sawn timber. The main focus of this thesis work is to create a method to reconstruct a 3D-model of a log ...
  • 3D Stripixel Detectors Simulation 

   Ilinov, Andrey (2010)
   Solid-state silicon detectors have replaced conventional ones in almost all recent high-energy physics experiments. Pixel silicon sensors don't have any alternative in the area near the interaction point because of their ...
  • 3D Surface Modeling From Point Clouds 

   Lankinen, Jukka (2009)
   The goal of this thesis is to implement software for creating 3D models from point clouds. Point clouds are acquired with stereo cameras, monocular systems or laser scanners. The created 3D models are triangular models or ...
  • 3D- apartment models as sales materials : How to acquire better sales results with pedagogical methods : a case study of Zoan 

   Tran, Nguyen (2020)
   This thesis studies the use of 3D apartment models as sales material produced by Zoan through the application of three pedagogical methods as well as the traditional sales funnel. The objective of the study is to discover ...
  • 3D-laserleikkaus 

   Kemppainen, Tatu (2023)
   Laserleikkaus on tuotantoteollisuudessa termineminen työstömenetelmä. 3D-laserleikkaus on yksi laserleikkauksen erikoismenetelmä, mutta tämän menetelmän täyttä potentiaalia ei olla vielä pystytty täysin hyödyntämään. Tämän ...
  • 3D-malliin lisätyn hitsaus- ja tuotteenvalmistustiedon hyödyntäminen kaivoskoneiden runkovalmistuksessa 

   Juntunen, Markus (2024)
   Tämän diplomityön ensisijaisena tavoitteena oli selvittää 3D-malleihin lisätyn hitsaus- ja tuotteenvalmistustiedon hyödyntämistä Sandvikin Turun tehtaan runkovalmistuksen hitsausprosesseissa. Työn kirjallisuuskatsauksessa ...
  • 3D-muodot tuoliaihion muotopuristuksessa 

   Malinen, Pekka (2006)
   Diplomityössä tutkittiin muotopuristeissa käytettävien viilujen soveltuvuutta yhteistyöyrityksen, VK Valmiskaluste Oy:n, valmistaman lepotuolin materiaaliksi. Tuoliaihion muoto edellytti viilun taivuttamista kahteen suuntaan, ...
  • 3D-printed adsorption modules for Indium recovery from seawater brine 

   Rahman, Md Arifur (2021)
   Indium is a metal that is commonly utilized in the electronic industry. Consumption of Indium has increased dramatically, but supply has not kept pace with demand. Additionally, Indium is classified as a critical raw ...
  • 3D-printed filters for waste incineration wastewater heavy metal removal 

   Lehmusmetsä, Tiia (2023)
   Clean water is vital for all living things. However, due to human activities, the availability of clean water has decreased around the world. Medicines, heavy metals, microplastics, and personal care products are the ...
  • 3D-printed geopolymers for adsorption of carbamazepine removal 

   Yasmin, Papia (2021)
   Water is a necessary component of biological life. However, the quality of water has deteriorated due to a variety of factors especially pollution caused by dyes, chemicals, heavy metals, medication, personal care products, ...
  • 3D-robottipoimintajärjestelmän kehittäminen 

   Sormunen, Ilkka (2007)
   Lasertekniikkaa hyödyntävä 3D-kuvaustekniikka tuo uusia mahdollisuuksia robotilla suoritettavaan kasastapoimintaan. Kasasta otetun syvyyskuvan avulla tuotteista voidaan määrittää perinteisen XY-paikkatiedon lisäksi tuotteen ...
  • 3D-suunnittelujärjestelmän ja tuotetiedonhallintajärjestelmän integrointi 

   Mielonen, Jaakko (2003)
   3D-suunnittelujärjestelmät ovat tärkeitä työkaluja tuotetiedon luomista ja muokkaamista varten, joten niiden tehokas toiminta yhdessä tuotetiedonhallintajärjestelmien kanssa on erittäin tärkeää. 3D-suunnittelujärjestelmien ...
  • 3D-suunnitteluohjelmiston käyttöönotto ohutlevytuotteiden tuotannossa 

   Varis, Santeri (2017)
   Ohutlevyjen taivutus ja ohutlevykappaleiden lopullisten mittojen määrittäminen etukäteen on haastava aihe, joka on jatkuvan aktiivisen tutkimustyön kohteena. Yksiselitteistä ja yleispätevää laskentamallia kappaleen oikaistun ...
  • 3D-tulostettu tuuliturbiinin vaihteen pienoismalli 

   Kiema, Mikko (2015)
   Työn aiheena on vaihteen pienoismallin suunnittelu ja toteutus 3d-tulostusta hyväksi käyttäen. Pienoismalli tehdään Moventas Gears Oy:n suunnittelemasta tuuliturbiinin vaihteesta. Vaihteen pienentämisestä johtuen malliin ...
  • 3D-tulostetun kerroslevyinsertin suunnittelu 

   Iljinen, Tero (2024)
   Tässä diplomityössä tutkittiin lisäävällä valmistusmenetelmällä valmistettujen kerroslevyinserttien lujuusominaisuuksia kerroslevyssä ja niitä verrattiin markkinoilla olevaan inserttiin. Tutkimuksen tarkoituksena oli ...
  • 3D-tulostimen ominaisuuksien, tulostettavan kappaleen suunnittelusääntöjen ja tuotteen vaatimusprofiilin yhteensovittaminen 

   Smolander, Juha-Matti (2018)
   Tässä diplomityössä sovitetaan yhteen 3D-tulostimen ominaisuudet, tulostettavan kappaleen suunnittelusäännöt ja vaatimusprofiili. Työssä esitellään 3D-tulostus prosessina sekä eri tyyppisten 3D-tulostinten ominaisuuksia ...
  • 3D-tulostuksen hyödyntäminen erotus- ja puhdistustekniikoissa 

   Nieminen, Pinja (2019)
   Työn tavoitteena oli selvittää, millaiset mahdollisuudet 3D-tulostuksella on tulla osaksi erotus- ja puhdistustekniikan prosesseissa käytettävien osien valmistusta. Aiheesta on tehty vasta vähän tutkimuksia ja monissa ...
  • 3D-tulostuksen hyödyntäminen yrityksen palveluliiketoiminnassa 

   Heikkilä, Markus (2021)
   Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tutkia tapoja, joilla 3D – tulostus voisi muuttaa tuotantoa ja tätä kautta hyödyntää palveluliiketoimintaa. Työssä keskitytään erityisesti tutustumaan 3D – tulostuksen hyödyntämiseen ...