• Purification and fractionation by nanotiltration in dairy and sugar and sweetener industry applications 

   Sjöman, Elina
   Acta Universitatis Lappeenrantaensis (Lappeenranta University of Technology, 15.12.2007)
   Nanotiltration is a membrane separation method known for its special characteristic of rejecting multivalent ions and passing monovalent ions. Thus, it is commonly applied with dilute aqueous solutions in partial salt ...
  • On the Condition Monitoring of Induction machines 

   Lindh, Tuomo
   Acta Universitatis LappeenrantaensisURN:ISSN:1456-4491 (03.12.2003)
   The research of condition monitoring of electric motors has been wide for several decades. The research and development at universities and in industry has provided means for the predictive condition monitoring. Many ...
  • Business Development Efforts and Performance Improvements in SMEs Case Study of Business Development Projects Implemented in SME 

   Forsman, Helena
   Acta Universitatis LappeenrantaensisURN:ISSN:1456-4491 (2005)
   Under the circumstances of the increasing market pressure, enterprises try to improve their competitive position by development efforts, and a business development project is one tool for that. There are not many answers ...
  • Computational and Experimental Analysis of Flow Field in the Diffusers of Centrifugal Compressors 

   Turunen-Saaresti, Teemu
   Acta Universitatis LappeenrantaensisURN:ISSN:1456-4491 (26.11.2004)
   Centrifugal compressors are widely used for example in process industry, oil and gas industry, in small gas turbines and turbochargers. In order to achieve lower consumption of energy and operation costs the efficiency of ...
  • Power quality improving with virtual flux-based voltage source line converter 

   Tarkiainen, Antti
   Acta Universitatis LappeenrantaensisURN:ISSN:1456-4491 (05.03.2005)
   Line converters have become an attractive AC/DC power conversion solution in industrial applications. Line converters are based on controllable semiconductor switches, typically insulated gate bipolar transistors. Compared ...
  • Vaneri- ja kertopuutehtaiden kuivatuskoneiden lämmöntalteenottojen järjestelmäselvitys 

   Kauppi, Ilari (2006)
   Vanerin tai kertopuun valmistusprosessissaviilun kuivaukseen käytetään suurin osa koko valmistusprosessin primäärienergiasta. Viilunkuivauskoneessa viilun sisältämä vesi siirretään tyypillisesti prosessihöyryllä lämmitettyyn ...
  • Taajuusmuuttajan ohjelmiston testaus 

   Asikainen, Antti (2006)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää menetelmiä ja ohjeitataajuusmuuttajan sulautetun ohjelmiston kehityksen aikaiseen testaukseen. Soveltuvia menetelmiä etsittiin tutkimalla laajasti kirjallisuutta sekä selvittämä ...
  • Sihtirummun väsymisominaisuuksien määrittäminen 

   Härkönen, Eero-Matti (2005)
   Diplomityössä tutkittiin sihtirummun väsymisominaisuuksia. Sihtirumpu on laite, jota käytetään paperin valmistuksessa kuitumassojen käsittelyssä. Työn tavoitteena oli määrittää profiililankatyypin ja tukirenkaan erilaisten ...
  • Hitsausparametrien vaikutus rakenneteräksen MAG-hitsin laatuun 

   Kallio, Tero (2006)
   Työn tavoitteena oli löytää teräksen S355 MAG alapienahitsaukselle, 6mm:n levypaksuudelle sellaiset parametri-ikkunat, joissa hitsin ja perusaineen liittyminen on mahdollisimman jouheva. Hitsin laadunja hitsausparametrien ...
  • RFID-tekniikan käyttö betonielementtien tunnistamiseen 

   Kallonen, Tommi (2006)
   RFID on 2000-luvulla yleisesti saatavilla tullut tekniikka erilaisten kohteiden tunnistamiseen. RFID-tekniikassa tunnistamiseen käytetään pienikokoisia tunnisteita, joiden tietosisältö pystytään lukemaan langattomasti ilman ...
  • Öljynjalostamon tyhjöyksikön esilämmitysuunin optimointi 

   Vahermo, Jukka (2007)
   Työn tarkoituksena oli vertailla kahta kaupallista prosessiuunisimulointiohjelmaa sekä selvittää onko toinen ohjelma soveltuva Neste Jacobs Oy:n käyttöön. Tavoitteena oli selvittää ohjelmien ominaisuuksien eroja ja rajoitteita ...
  • Marjojen antosyaanien erottaminen ja väkevöinti 

   Airaksinen, Jyrki (2006)
   Antosyaanit ovat luonnossa esiintyvien flavonoidien suurin ryhmä. Niitä on tunnistettu yli 600 erilaista, mutta kuitenkin vain kuusi on luonnossa yleisesti esiintyviä. Eniten antosyaaneja on tummissa marjoissa kuten ...
  • Tulologistiikan optimointi 

   Jokinen, Markku T. (2007)
   Diplomityön tavoite jaettiin kahteen osaan, joista ensimmäinen oli laskentamallin rakentaminen tulologistiikkaan. Tavoitteen toinen osa muodostui optimaalisen ratkaisuehdotuksen tekemisestä työn tilaajana olevan yrityksen ...
  • Pituusleikkurin turvaväylät ja koneturvallisuus  

   Jäntti, Petri (18.12.2007)
   Turvallisuuteen liittyvän ohjausjärjestelmän tehtävänä on siirtää ja käsitellä turvallisuuskriittistä tietoa. Esimerkiksi anturin (turvalaitteen) havaitessa vaaravyöhykkeelle pyrkivän ihmisen tulee ensimmäisenä tiedon ...
  • Tapaturman tutkintamenetelmän kehittäminen eräässä metsäteollisuusyrityksessä 

   Leinonen, Mira (2006)
   Tutkimuksessa on käsitelty keskeisempiä tapaturmateorioita ja niiden pohjalta keskeisimpiä tapaturman tutkintamenetelmiä. Tutkimuksen tavoitteena on luoda yhtenäinen tapaturman tutkintamalliStora Enson Anjalankosken tehtaille ...
  • Coarse Global Visual Localization of a Mobile Robot 

   Maguya, Almasi (2007)
   Localization, which is the ability of a mobile robot to estimate its position within its environment, is a key capability for autonomous operation of any mobile robot. This thesis presents a system for indoor coarse and ...
  • Automaattisen pakkauskoneen käyttövarmuuden varmentaminen 

   Kiviharju, Sami (2006)
   Työn tavoitteena oli selvittää ja varmistaa uuden pakkauskoneen riittävä käyttövarmuus. Käyttövarmuuden selvittämistä varten tutustuttiin käyttövarmuuden käsitteisiin jatunnuslukuihin, sekä selvitettiin kunnossapidon ...
  • Konenäköinvestoinnin soveltuvuus- ja esikannattavuustukimus sahalaitoksessa 

   Mäkelä, Harri (2006)
   Diplomityön tavoitteena oli selvittää sahalaitokselle mahdollisen konenäköinvestoinninsoveltuvuus ja kannattavuus. Tutkimus rajattiin vaihtoehtojen tunnistamisen ja investoinnin kannattavuuden alustavaan analyysiin. ...
  • Tuotekehityksen asiantuntijapalvelun tuotteistaminen ja käyttöönotto 

   Smolander, Olli (2007)
   Tutkimuksen tavoitteena on löytää keinoja eri organisaatioissa olevan asiantuntijatiedon kokoamiseksi tuotteistetun prosessin kautta yrityksissä tapahtuvan päätöksenteon tueksi. Kirjallisuustutkimuksessa tarkastellaan ...
  • Multi-site -sertifikaatin vaatimukset ympäristöjohtamisjärjestelmän rakentamisessa 

   Aho, Outi (2007)
   Diplomityö muodostuu kahdesta kokonaisuudesta. Työn teoriaosa kertoo mitä ympäristöjohtaminen on, millaisia ovat multi-site -organisaatio ja multi-site -johtamisjärjestelmä sekä mitä vaatimuksia nämä asettavat yritykselle. ...