Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

Aineistot 1712-1731 / 9741

  • Drivers of negative engagement 

   Sääski, Elina (2020)
   The purpose of this thesis is to explore the drivers of negative engagement. Over the years, engagement research has largely been focusing on the impacts of positive engagement, which leaves a serious inequality in scientific ...
  • Drivers' comfort zone boundaries during overtaking of bicycles in Japan without oncoming traffic 

   Fatahtooei Nejad, Sajad (2016)
   After the great earthquake in 2011, the number of bicycles owners in Japan increased significantly and the use of bicycles is getting popular to go to work and school. Although bicycles are non-motorized vehicles and there ...
  • Driving factors behind crowdfunding growth from both investors and entrepreneurs perspective 

   Islam, Md Zulfiqur (2017)
   This paper is a Master’s thesis study and it aims to find the driving factors behind the participation in crowdfunding activities from both investors and entrepreneurs point of views. This research paper solely focuses on ...
  • Droplet coalescence and breakage in reactive liquid-liquid extraction 

   Peltola, Rasmus (2017)
   Literature survey on droplet coalescence and droplet breakage is presented in this study. Coalescence experiments were performed in a binary droplet system, in addition to single droplet kinetic extraction experiments. ...
  • Droplet Deposition in the Last Stage of Steam Turbine 

   Sengupta, Bidesh (2016)
   During the expansion of steam in turbine, the steam crosses the saturation line and hence subsequent turbine stages run under wet condition. The stages under wet condition run with low efficiency as compared to stages ...
  • Drug loading of mesoporous silicon particles 

   Ojanen, Sanna (2008)
   Porous silicon (PSi) is a promising material to be utilized in drug delivery formulations. The release rate of the drug compound can be controlled by changing the pore properties and surface chemistry of PSi. The loading ...
  • Drying of Ink in Inkjet Printing 

   Ikonen, Jenni (2004)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli saada perustietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat musteen kuivumiseen erilaisilla paperipinnoilla inkjet tulostuksessa. Tavoitteena oli saada tietoa erilaisista musteista, joita käytetään ...
  • DSA-elektrodien testaaminen kulumisen arvioimiseksi 

   Palmqvist, Mikko (2001)
   Työn tavoitteena oli tutkia eri mittausmenetelmillä metallipinnoitettujen elektrodien kulumista kulumiskokeiden aikana. Mittausmenetelminä olivat käytössä syklinen voltammetria, polarisaatiokäyrän määritys ja sähkökemiallinen ...
  • DTC-induktiomoottorikäytön soveltaminen keskitaajuusalueelle 

   Knuutila, Tomi (2000)
   Työssä tarkastellaan olemassa olevan suoraa vääntömomentin säätöä käyttävän taajuudenmuuttajan soveltamista keskitaajuusalueella toimiviin induktiomoottorikäyttöihin. Keskinopeusalueen sovellusten pyörimisnopeudet ovat ...
  • DTC-OHJATUN TAHTIKONEKÄYTÖN PYÖRIMISNOPEUSSÄÄDÖN ANALYYSI INTEGROIDUN SIMULOINTIMALLIN AVULLA 

   Sarén, Hannu (2001)
   Työssä rakennettiin integroitu simulointimalli sähkökäytölle, jonka mekaniikka koostuu joustava-akselisesta kaksimassa systeemistä. Lisäksi tarkasteltiin kyseiselle sähkökäytölle ominaisia piirteitä ja niiden aiheuttamia ...
  • Dual light barrier method for six degrees of freedom tool center point calibration of an industrial robot 

   Paananen, Veli-Joel (2014)
   Tool center point calibration is a known problem in industrial robotics. The major focus of academic research is to enhance the accuracy and repeatability of next generation robots. However, operators of currently available ...
  • Dust explosion modelling methods 

   Vähäaho, Miia (2018)
   This study aims to find a modelling method for the studying of the pressure effects of dust explosions in processes of variable industries. The explosion hazard areas, the equipment in them and working in these areas is ...
  • DW-kannan kehittäminen myynnin ja logistiikan järjestelmässä 

   Pylkkänen, Mikko (2004)
   Viimeisten vuosien aikana eri yritysten ja organisaatioiden tietokantoihin talletetun tie-don määrä on kasvanut lähes eksponentiaalisesti. Sen seurauksena perusjärjestelmät eivät ole enää pystyneet tuottamaan halutunlaisia ...
  • Dynaamisen rajapinnan lisääminen sovelluspalvelimeen 

   Tams, Ville (2001)
   Työssä tarkastellaan yleisellä tasolla sovelluspalvelimia ja väliohjelmistoja sekä niille asetettuja vaatimuksia. Erityisesti käytännön työn ratkaisupohjana käytettyyn CORBA-väliohjelmistoteknologiaan perehdytään huolella. ...
  • Dynaamiset kyvykkyydet tulevaisuussuuntautuneessa innovaatiotoiminnassa 

   Piiroinen, Satu-Minna (2014)
   Tutkielman tarkoituksena oli tutkia dynaamisten kyvykkyyksien ja tulevaisuussuuntautuneen innovaatiotoiminnan yhteyttä. Dynaamiset kyvykkyydet luokiteltiin tutkielmassa sensing-, seizing- ja reconfiguring-kyvykkyyksiin. Tutkimus ...
  • Dynamic application development in Symbian OS 

   Rouvinen, Timo (2004)
   Diplomityössä tutkitaan, kuinka Symbian-sovelluskehitystä voitaisiin tehostaa. Työssä esitellään Symbian-käyttöjärjestelmä, sekä pohditaan haasteita ja rajoitteita joita Symbian sovelluskehityksessä kohdataan. Myöskin jo ...
  • Dynamic Capabilities and Real Options 

   Jantunen, Ari (2002)
   Tutkielman tavoitteena oli selvittää dynaamisten kyvykkyyksien teorian kehittymistä ja nykytilaa. Työssä tarkastellaan myös mahdollisuuksia yhdistää reaalioptioajattelua ja dynaamisten kyvykkyyksien teoriaa. Tutkielma on ...
  • Dynamic carbon dioxide liquidization model 

   Sihvonen, Teemu (2015)
   In literature CO 2 liquidization is well studied with steady state modeling. Steady state modeling gives an overview of the process but it doesn’t give information about process behavior during transients. In this master’s ...
  • Dynamic Competitor Analysis Model Of Welding Quality Management Software 

   Paalanen, Saku (2015)
   Tämä diplomityö arvioi hitsauksen laadunhallintaohjelmistomarkkinoiden kilpailijoita. Kilpailukenttä on uusi ja ei ole tarkkaa tietoa siitä minkälaisia kilpailijoita on markkinoilla. Hitsauksen laadunhallintaohjelmisto ...
  • Dynamic Core-Annulus Model of Circulating Fluidized Bed Boilers 

   Hiidenkari, Heimo (2018)
   This Master’s Thesis presents a dynamic core-annulus model of circulating fluidized bed (CFB) boilers which is implemented in Apros simulation software. In describing and verifying the model, the focus is on the solids ...