Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

Aineistot 1732-1751 / 9802

  • Drying of Ink in Inkjet Printing 

   Ikonen, Jenni (2004)
   Tämän diplomityön tavoitteena oli saada perustietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat musteen kuivumiseen erilaisilla paperipinnoilla inkjet tulostuksessa. Tavoitteena oli saada tietoa erilaisista musteista, joita käytetään ...
  • DSA-elektrodien testaaminen kulumisen arvioimiseksi 

   Palmqvist, Mikko (2001)
   Työn tavoitteena oli tutkia eri mittausmenetelmillä metallipinnoitettujen elektrodien kulumista kulumiskokeiden aikana. Mittausmenetelminä olivat käytössä syklinen voltammetria, polarisaatiokäyrän määritys ja sähkökemiallinen ...
  • DTC-induktiomoottorikäytön soveltaminen keskitaajuusalueelle 

   Knuutila, Tomi (2000)
   Työssä tarkastellaan olemassa olevan suoraa vääntömomentin säätöä käyttävän taajuudenmuuttajan soveltamista keskitaajuusalueella toimiviin induktiomoottorikäyttöihin. Keskinopeusalueen sovellusten pyörimisnopeudet ovat ...
  • DTC-OHJATUN TAHTIKONEKÄYTÖN PYÖRIMISNOPEUSSÄÄDÖN ANALYYSI INTEGROIDUN SIMULOINTIMALLIN AVULLA 

   Sarén, Hannu (2001)
   Työssä rakennettiin integroitu simulointimalli sähkökäytölle, jonka mekaniikka koostuu joustava-akselisesta kaksimassa systeemistä. Lisäksi tarkasteltiin kyseiselle sähkökäytölle ominaisia piirteitä ja niiden aiheuttamia ...
  • Dual light barrier method for six degrees of freedom tool center point calibration of an industrial robot 

   Paananen, Veli-Joel (2014)
   Tool center point calibration is a known problem in industrial robotics. The major focus of academic research is to enhance the accuracy and repeatability of next generation robots. However, operators of currently available ...
  • Dust explosion modelling methods 

   Vähäaho, Miia (2018)
   This study aims to find a modelling method for the studying of the pressure effects of dust explosions in processes of variable industries. The explosion hazard areas, the equipment in them and working in these areas is ...
  • DW-kannan kehittäminen myynnin ja logistiikan järjestelmässä 

   Pylkkänen, Mikko (2004)
   Viimeisten vuosien aikana eri yritysten ja organisaatioiden tietokantoihin talletetun tie-don määrä on kasvanut lähes eksponentiaalisesti. Sen seurauksena perusjärjestelmät eivät ole enää pystyneet tuottamaan halutunlaisia ...
  • Dynaamisen rajapinnan lisääminen sovelluspalvelimeen 

   Tams, Ville (2001)
   Työssä tarkastellaan yleisellä tasolla sovelluspalvelimia ja väliohjelmistoja sekä niille asetettuja vaatimuksia. Erityisesti käytännön työn ratkaisupohjana käytettyyn CORBA-väliohjelmistoteknologiaan perehdytään huolella. ...
  • Dynaamiset kyvykkyydet tulevaisuussuuntautuneessa innovaatiotoiminnassa 

   Piiroinen, Satu-Minna (2014)
   Tutkielman tarkoituksena oli tutkia dynaamisten kyvykkyyksien ja tulevaisuussuuntautuneen innovaatiotoiminnan yhteyttä. Dynaamiset kyvykkyydet luokiteltiin tutkielmassa sensing-, seizing- ja reconfiguring-kyvykkyyksiin. Tutkimus ...
  • Dynamic application development in Symbian OS 

   Rouvinen, Timo (2004)
   Diplomityössä tutkitaan, kuinka Symbian-sovelluskehitystä voitaisiin tehostaa. Työssä esitellään Symbian-käyttöjärjestelmä, sekä pohditaan haasteita ja rajoitteita joita Symbian sovelluskehityksessä kohdataan. Myöskin jo ...
  • Dynamic Capabilities and Real Options 

   Jantunen, Ari (2002)
   Tutkielman tavoitteena oli selvittää dynaamisten kyvykkyyksien teorian kehittymistä ja nykytilaa. Työssä tarkastellaan myös mahdollisuuksia yhdistää reaalioptioajattelua ja dynaamisten kyvykkyyksien teoriaa. Tutkielma on ...
  • Dynamic carbon dioxide liquidization model 

   Sihvonen, Teemu (2015)
   In literature CO 2 liquidization is well studied with steady state modeling. Steady state modeling gives an overview of the process but it doesn’t give information about process behavior during transients. In this master’s ...
  • Dynamic Competitor Analysis Model Of Welding Quality Management Software 

   Paalanen, Saku (2015)
   Tämä diplomityö arvioi hitsauksen laadunhallintaohjelmistomarkkinoiden kilpailijoita. Kilpailukenttä on uusi ja ei ole tarkkaa tietoa siitä minkälaisia kilpailijoita on markkinoilla. Hitsauksen laadunhallintaohjelmisto ...
  • Dynamic Core-Annulus Model of Circulating Fluidized Bed Boilers 

   Hiidenkari, Heimo (2018)
   This Master’s Thesis presents a dynamic core-annulus model of circulating fluidized bed (CFB) boilers which is implemented in Apros simulation software. In describing and verifying the model, the focus is on the solids ...
  • Dynamic Hedging with Credit Default Swaps: Empirical Evidence from the European Monetary Union 

   Vuorio, Teemu (2012)
   This thesis investigates the effectiveness of time-varying hedging during the financial crisis of 2007 and the European Debt Crisis of 2010. In addition, the seven test economies are part of the European Monetary Union and ...
  • Dynamic linkages of real estate and stock markets in Finland 

   Kainulainen, Joonas (2015)
   Traditionally real estate has been seen as a good diversification tool for a stock portfolio due to the lower return and volatility characteristics of real estate investments. However, the diversification benefits of a ...
  • Dynamic model development of adiabatic compressed air energy storage 

   Thomasson, Tomi (2016)
   The share of variable renewable energy in electricity generation has seen exponential growth during the recent decades, and due to the heightened pursuit of environmental targets, the trend is to continue with increased ...
  • Dynamic modeling and simulation of the airflow cleaning device 

   Bhatt, Mithunkumar (2016)
   The objective of the work is to study the flow behavior and to support the design of air cleaner by dynamic simulation.In a paper printing industry, it is necessary to monitor the quality of paper when the paper is being ...
  • Dynamic modeling of a semibatch precipitation process in Simulink 

   Dydin, Vitalii (2019)
   The crystallization process has a great significance in different industries worldwide. It is widely used to produce various products - from bulk chemicals to pharmaceutical ingredients and food additives. Most of the ...
  • Dynamic Modelling of Circulating Fluidized Bed Plant with Gas Turbine Repowering 

   Hirvonen, Jonne (2016)
   Increasing amount of renewable energy source based electricity production has set high load control requirements for power grid balance markets. The essential grid balance between electricity consumption and generation is ...