Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

Aineistot 6749-6768 / 9743

  • Ruostumattoman teräksen TIG-hitsauksen hitsausnopeuden lisääminen 

   Hintikka, Heidi (2000)
   Diplomityön tavoitteena oli ruostumattoman teräksen koneellisen TIG-hitsauksen hitsausnopeuden lisääminen. Työssä tutkittiin suojakaasun koostumuksen vaikutusta hitsausnopeuteen sekä kahta uudehkoa prosessivariaatiota. ...
  • Russian and Eastern European Dynamic Conditional Correlations in light of the Russian crisis of 2014-2015 

   Burton, Tobias (2015)
   This thesis studies the impact of the latest Russian crisis on global markets, and especially Central and Eastern Europe. The results are compared to other shocks and crises over the last twenty years to see how significant ...
  • Russian industrial floor market and its possibilities and feasibility for Finnish SMEs 

   Emelin, Roman (2019)
   The research is focused on the Russian concrete floor market and partly considers the industrial floor market as a whole. The main goal of the study was to determine the possibilities of the concrete market and its feasibility ...
  • Russian market entry decision for an e-business company, the case Ampparit Inc. 

   Akulov, Vasily (2011)
   The aim of the study was to examine foreign operation methods and suggest the entry mode for the Russian E-business market. Ampparit Inc. was chosen as a case company, as it operates in the e-commerce B2B type of the ...
  • Russian market-oriented parts coordination management optimization : Wärtsilä case 

   Zaikin, Sviatoslav (2019)
   The introduction of a new project within Wärtsilä company led to the reorganization of the processes of most subsidiaries around the world. The reorganization of processes has affected the supply chain cycle. Some subsidiaries ...
  • Russian metals for arctic offshore structures 

   Layus, Pavel D (2012)
   With an increasingly growing demand for natural resources, the Arctic region has become an attractive area, holding about 15% of world oil. Ice shrinkage caused by global warming encourages the development of offshore and ...
  • Russian SME technology transfer to Finland – Entrepreneurial challenges and motivation 

   Kotilainen, Joona (2014)
   The purpose of this thesis is to study the international technology transfer of transition economy SME entrepreneurs to the developed countries. The research aims to characterize the phenomenon by studying Russian SME ...
  • Russian Venture Capital Markets 

   Hinkkanen, Juha (2010)
   Tämän työn tarkoituksena on arvioida riskipääomasijoittamisen kehitystä ja kasvua Venäjällä, sekä antaa kuva siihen vaikuttavista tekijöistä. Se myös arvioi Venäjän valtion toimintaa niin säätelijänä, kuin myös itsenäisenä ...
  • Russia’s WTO membership and its effects on global wood sourcing 

   Parkkila, Aleksi (2013)
   The aim of the thesis was to find the effects of World Trade Organization and economic integration on the wood sourcing process from Russia to Finland and to the European Union. Also, the fo reign direct investments ...
  • Ruuvikuljettimen jäähdytystehon määrittäminen 

   Leino, Ville (2018)
   Tämän diplomityön tarkoituksena on luoda laskentasovellus ruuvikuljettimen jäähdytystehon laskentaan. Laskentasovelluksen avulla on tarkoitus varmistaa, että ruuvikuljetin jäähdyttää siinä kulkevan materiaalin haluttuun ...
  • Ruuviliitosten lujuustarkastelu voimansiirtolinjoissa 

   Viitala, Anu (2014)
   Voimansiirtolinjojen ristikkopylväiden rakentamisessa on tyypillisesti käytetty osittaiskierteisiä ruuveja, mutta työmaatyöskentelyä helpottaisi siirtyminen täyskierteisten ruuvien käyttöön. Tämä mm. vähentäisi käytettävien ...
  • Ruuvipurkaimen DFMA 

   Pelkonen, Niko (2009)
   Tämän työn tarkoituksena oli soveltaa valmistusystävällisen ja kokoonpanon huomioivan suunnittelun(DFMA) periaatteita ajavalle ruuvipurkaimelle valmistuskustannusten alentamiseksi. Työn teoriaosassa esitellään valmistusy ...
  • Ruuvipurkaimen väsymistarkastelu 

   Kinnunen, Marko (2002)
   Ruuvipurkaimen väsymismitoituksen hankalin vaihe on oikeiden kuormien määrittäminen. Tässä työssä laskettiin ruuvipurkaimen väsymisikä kenttämittauksissa saatujen kuormien perusteella. Laskentaan käytettiin nimellisjännitysten ...
  • Ryhmätyömenetelmät logistiikan strategisessa päätöksenteossa 

   Pekkanen, Petra Piritta (2003)
   Työ käsittelee strategisen päätöksenteon menetelmiä sekä ryhmien päätöksentekoprosessin tukemista ja organisointia. Lähtökohtana työssä oli tarve kehittää konkreettisia menetelmiä ja tekniikoitalogistiikan strategisten ...
  • Ryhmätyöskentelytyökalun pilotointi kuntaorganisaatiossa 

   Hartikainen, Kristian (2011)
   Ryhmätyöskentelytyökalujen käyttö yleistyy yhä enemmän organisaatioissa niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Uusien työkalujen avulla saadaan tehostettua työskentelyä ja saadaan rakennettua organisaatiolle entistä ...
  • Räjähdyssuojausasiakirjan vaatima riskin arviointi muille kuin sähkölaitteille 

   Liimatainen, Juha (2004)
   Turvatekniikan keskuksella (TUKES) on valvottavanaan noin 1 000 teollisuuslaitosta, joissa on räjähdysvaarallisia tiloja. Olosuhdedirektiivin (1999/92/EY) mukainen kansal-linen asetus (VNa 576/2003) tuli voimaan 1.9.2003. ...
  • Räjähdysvaarallisten tilojen instrumentointisuunnittelu 

   Lindman, Sonja (2016)
   Räjähdysvaaralliset tilat aiheuttavat lisävaatimuksia instrumentointisuunnittelulle. Tämän diplomityön tavoitteena on kartoittaa räjähdysvaarallisten tilojen standardien vaatimuksia instrumentoinnin suunnitteluun ja ...
  • Räätälöidyn liikuteltavan DC-pikalaturin sarjatuotannon kehittäminen 

   Lento, Aleksi (2019)
   Ilmastonmuutosta on pyritty hidastamaan ekologisilla ratkaisuilla teknologiassa, mikä näkyy sähköisten ajoneuvojen kasvavissa myyntimäärissä. Sähköisten ajoneuvojen rinnalla tulevat niiden latauslaitteet eli laturit. ...
  • Räätälöidyn projektinhallintamallin käyttöönotto projektivetoisessa organisaatiossa 

   Uurinmäki, Pilvi (2017)
   Projektivetoisessa liiketoiminnassa projektin onnistumisella on suuri merkitys yrityksen menestymiseen. Projektin onnistuminen vaikuttaa niin projektin tuottoon yritykselle kuin sen tarjoamaan laatuun asiakkaalle. Projektien ...
  • Räätälöidyn tuotteen asiakasohjautuva tilaus-toimitusprosessi 

   Juntunen, Henri (2004)
   Tässä diplomityössä tutkitaan yhden pk-yrityksen tilaus-toimitusprosessia ja sen kehittämismahdollisuuksia uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Työn tavoitteena on luoda malli uudesta tilaus-toimitu ...