Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Äijälä, Joonas"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • SharePoint-sovellusten käytettävyys ja sen kehittäminen 

      Äijälä, Joonas (2012)
      Tässä työssä tutkitaan SharePoint-sovellusten käytettävyyden kehittämistä. Käytettävyyden kehittämiselle etsitään keinoja kirjallisuudessa esitetyistä teoreettisista keinoista. Lisäksi selvitetään monipuolisten ...