Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Äikää, Tommi"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Hitsaustuotannon tehostaminen mekanisoinnin keinoin 

      Äikää, Tommi (2013)
      Mekanisoinnin ja automaation osuuden lisääminen hitsaustuotannossa on eräs keino hitsaavan teollisuuden kilpailukyvyn tehostamiseksi. Tässä työssä tutkittiin hitsaustyön tehostamista mekanisoinnin keinoin. Työ tehtiin Rämö ...