Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Åhman, Jouni"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Suorituskyvyn mittaristo rakennusalan pk-yrityksille 

      Åhman, Jouni (2016)
      Tutkimuksen tavoitteena oli rakentaa suorituskyvyn mallimittaristo pienten ja keskisuurten rakennusyritysten käyttöön. Tutkimuksessa selvitettiin myös talonrakennusalan pkyritysten suorituskyvyn mittauksen käyttöä, ...