Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Österlund, Pia"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Tuoteportfolion kehittäminen ja uusien asiakassegmenttien etsintä 

      Österlund, Pia (2008)
      Tämän tutkimuksen tavoite oli kaksijakoinen. Ensimmäisenä tavoitteena oli profiililiiketoiminnan tehostaminen tuoteportfoliota kehittämällä. Toisena ta-voitteena oli etsiä kannattavimpia asiakassegmenttejä. Työn pääajurina ...