Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Österman, Hanna"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Vanhan Seutulan kaatopaikan kaasun hyötykäyttömahdollisuudet 

      Österman, Hanna (2018)
      Diplomityön tavoitteena on selvittää vanhan Seutulan kaatopaikkakaasun hyödyntämiseen parhaiten soveltuva tekniikka. Vertailtavia hyödyntämismenetelmiä ovat Stirling-moottori, mikroturbiini, ORC-prosessi ja pelkän lämmön ...