Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Aalto, Mika"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Rankapuun ja -hakkeen laadun vaihtelu terminaalivarastoinnissa 

      Aalto, Mika (2015)
      Työssä tutkittiin polttoaineterminaalissa varastoitavan puupolttoaineen laadunmuutoksia. Tutkimuksessa tarkasteltiin hakettamattomien rankapuiden ja rankapuuhakkeen kosteuden ja lämpöarvon muutosta. Myös kuiva-ainetappiota ...