Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Aaltonen, Jenni"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Energiatehokkuuden merkitys Suomen energiapolitiikassa 

      Aaltonen, Jenni (2009)
      Tämän diplomityön tarkoituksena on selvittää Suomen poliittisten päättäjien sekä heidän sidosryhmien mielipiteitä energiatehokkuuden lisäämisestä erityisesti yritysten näkökulmasta. Tämän lisäksi työssä selvitetään ...