Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Aaltonen, Minna"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Linjasekoittimensekoituskyvyn määrittäminen 

      Aaltonen, Minna (2006)
      Työn tavoitteena oli kehittää sekoituskyvyn empiirinen monimuuttujafunktio eräälle dynaamiselle linjasekoittimelle. Monimuuttujafunktio oli tarkoitus kehittää sekoittimen kierrosnopeuden, virtaavien materiaalien ja ...