Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Aaltonen, Pasi"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Mittaristot teollisuusyrityksen strategiseen johtamiseen 

      Aaltonen, Pasi (2020)
      Tutkimuksen tavoitteena on tutkia yritysten johtamiseen käytettyjä mittareita metallituotteita valmistavassa teollisuudessa. Kvalitatiivinen menetelmä on valittu siksi, että tutkimuksen tavoite on tutkia ilmiöitä ja ihmisten ...