Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Aaltonen, Tony"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Yritystoiminnan kehittäminen organisaationäkökulmien avulla 

      Aaltonen, Tony (2010)
      Markkinatalouden heikentyminen ja kilpailijoiden merkitys tekevät nykyaikaisesta yritystoiminnasta haastavaa. Menestyäkseen yritysten täytyy jatkuvasti kehittää toimintaansa monin eri keinoin. Yksi pitkän tähtäimen ...