Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Carlson, Tommi"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Ohutlevyn taivuttaminen pienerätuotannossa 

      Carlson, Tommi (2002)
      Tutkimuksessa on selvitetty ohutlevyn taivuttamismenetelmien tärkeimmät kustannustekijät ja menetelmien taloudelliset käyttöalueet. Vertailtavina menetelminä on käsinsärmäys, robotisoitu särmäys, taivutusautomaatti ja ...