Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Falck, Tuomo"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • A Segmentation Model for Hi-tech Business Markets 

      Falck, Tuomo (2002)
      Segmentointi on strateginen työkalu, joka tehostaa yrityksen resurssien käyttöä ja siten vaikuttaa kaikkiin asiakkuuksiin liittyviin liiketoimintaprosesseihin. Työn tavoitteena oli muodostaa segmentointimalli (sisältää ...