Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Hänninen, Kati"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Toimittajien riskiperusteinen valinta ja valvonta 

      Hänninen, Kati (2020)
      Terveysteknologian toimialaan vaikuttaa tällä hetkellä kansainvälisesti useat toimintaympäristössä tapahtuvat merkittävät muutokset, kuten esimerkiksi uuden lääkinnällisiä laitteita koskevan asetuksen voimaan astuminen ...