Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Hänninen, Niko"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Sijoittajien käyttäytyminen matalassa korkomarkkinassa 

      Hänninen, Niko (2014)
      Tämän Pro gradu –tutkielman aiheena on tutkia sijoittajien käyttäytymistä matalassa korkomarkkinassa. Työssä tutkitaan, ovatko Kymenlaakson Osuuspankin Private –asiakkaat käyttäytyneet rahoituksen klassisen teorian mukaan ...