Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Höijer, Juha-Pekka"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Pinch-menetelmän soveltaminen sellutehtaassa 

      Höijer, Juha-Pekka (2000)
      Työn tarkoituksena oli tutkia pinch-menetelmän soveltuvuutta toiminnassa olevassa UPM-Kymmene Oyj:n kaukaan sellutehtaassa ja kartoittaa pinch-analyysin avulla keittämön sekä haihduttamon lämpöenergiatarpeet sekä ylijäämät ...