Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Ihalainen, Antti"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Option-Implied Risk Premiums and European Equity Index Returns 

      Ihalainen, Antti (2018)
      This study uses option-implicit information in explaining following aggregate equity returns. On average the equity index option implied volatilities exceed the corresponding realized volatilities, and this difference ...