Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Ihalainen, Marko"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Jauhemaalaamon kehittäminen Lean Six Sigma -työkalujen avulla 

      Ihalainen, Marko (2020)
      Tämän tutkimustyön tarkoituksena oli tutkia millä menetelmillä voidaan parantaa Vilakone Oy:n jauhemaalaamon maalausprosessia niin, että se tuottaa tasalaatuista pintakäsittelyä tuotantosuunnitelman vaatimassa järjestyksessä. ...