Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Ihalainen, Pirjo"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Toimintolaskentajärjestelmän kehittäminen, Case: Xyrofin Oy 

      Ihalainen, Pirjo (2001)
      Tutkielman tavoitteena on toimintolaskentajärjestelmän kehittäminen osaksi case-yrityksen johdon informaatiojärjestelmää. Tutkielman empiirisessä osassa selvitetään haastattelujen ja osallistuvan havainnoinnin avulla ...