Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Ihalainen, Tiina"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Ohjelmistoalan pk-yrityksen kansainvälistyminen 

      Ihalainen, Tiina (2005)
      Pienen ohjelmistoyrityksen kansainvälistyminen on haasteellista niukkojen resurssien ja dynaamisen liiketoimintaympäristön paineessa. Työn tarkoituksena on selvittää sitä, millaisin perustein pieni tai keskisuuri ...