Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Ihatsu, Jukka"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Utilizing online demand generation in an engineering company 

      Ihatsu, Jukka (2010)
      Työn tarkoituksena on selvittää miten sähköistä kysynnän herättämistä voidaan hyödyntää Mantsinen Group Ltd Oy:ssä siten, että sillä pystytään tukemaan myyntiä. Lisäksi sähköisen kysynnän herättämisen tehokkuutta tutkitaan, ...