Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Ihonen, Turo"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Sähkönjakeluverkon ja sähköasemien kehittämissuunnitelma 

      Ihonen, Turo (2007)
      Tämän työn tavoitteena on tarkastella keskijänniteverkonja sähköasemien kehittämistarpeita kahdella kohdealueella Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n verkossa. Tarkastelun pohjatiedoiksi selvitettiin verkon sähköinen nykytila, ...