Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Iiskonmäki, Tommi"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Tuloksellisen automyyjän DNA 

      Iiskonmäki, Tommi (2020)
      Myyntiä ja siihen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu paljon ja tutkimuskenttä on kokonaisuudessaan laaja. Myyntityö on muuttunut vuosikymmenten saatossa tuotekeskeisyydestä selkeästi asiakaskeskeisempään suuntaan. Kiristyvä ...