Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Jaana, Järvenselka"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Mentorointiohjelman kehittäminen toimintatutkimuksen keinoin 

      Jaana, Järvenselka (2012)
      Tutkielma on toimintatutkimus mentoroinnin kehittämisestä Osuuskauppa Hämeenmaassa. Tutkielman tavoitteena on ollut suunnitella mentorointiohjelma osuuskaupalle ja kehittää sen sisältöä saatujen tutkimustulosten perusteella ...