Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Jain, Sarita"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Ympäristöasioiden huomioiminen julkisissa hankintayksiköissä 

      Jain, Sarita (2016)
      Julkisen sektorin tekemien hankintojen avulla voidaan vaikuttaa ympäristökuorimituksen vähenemiseen ja käyttää verorahoja vastuullisemmin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä ympäristökriteereitä käytetään ...