Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Kaakkolammi, Noora"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Metallien talteenotto kloridiliuoksesta 

      Kaakkolammi, Noora (2007)
      Diplomityön tarkoituksena oli tutkia ja kehittää menetelmä arvometallien kuten kuparin, sinkin, koboltin ja nikkelin talteenottoon metallikloridiliuoksesta. Tavoitteena oli valita taloudellisin ja ympäristöystävällisin ...