Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Kaartinen, Seppo"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Modernisation of bar mill automation 

      Kaartinen, Seppo (2006)
      Työn tavoitteena on tankovalssaamon perusautomaation modernisointi Ovako Bar Oy Ab:n Imatran terästehtaalla. Vanha automaatiojärjestelmä on toteutettu 80-luvun puoli-välin tekniikalla käyttämällä Siemens Sicomp MMC 216 ...