Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Laakso, Päivi"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Product Definition Process for Mobile Radio System Product 

      Laakso, Päivi (2000)
      Työn tarkoituksena oli tutkia tuotteen määrittelyyn liittyvää kirjallisuutta ja perehtyä tuotteen määrittelytyön nykytilaan kohdeyrityksessä. Näihin molempiin perustuen muodostetaan prosessimalli tuotteen määrittelytyölle ...