Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Maaranen, Mikko"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Suotautuneen massakakun irtoamisominaisuudet 

      Maaranen, Mikko (2007)
      Tässä työssä tutkittiin suotautuneen massakakun adheesiota teräspinnalle. Muuttujina käytettiin tyypillisiä pesuprosessin arvoja. Lisäksi tutkittiin teollisessa pesulaitteessa massakakun irrotuksessa käytettävän paineilmapulssin ...