Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Maarit, Suikkanen"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Fotokatalyyttinen kalvonpesu 

      Maarit, Suikkanen (2012)
      Fotokatalyysillä tarkoitetaan spontaania kemiallista reaktiota, joka tapahtuu fotokatalyytin absorboidessa valoa. Reaktio voi tapahtua joko katalyytin pinnalla tai sen läheisyydessä, mutta fotokatalyytti pysyy reaktiossa ...