Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Maasalo, Tuomas"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Verkkoyhtiön omaisuuden hallinta PAS 55 näkökulmasta 

      Maasalo, Tuomas (2009)
      Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää verkkoyhtiön omaisuuden hallintaa PAS 55 standardin edellyttämälle tasolle. Kehittämistyössä keskityttiin johdon katselmukseen ja riskienhallintaan, joissa havaittiin suurimmat ...