Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Natunen, Aarni"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Kunnossapitojärjestelmän käyttöönotto energiakonsernissa 

      Natunen, Aarni (2018)
      Tämän diplomityön tavoitteena oli kuvata selainpohjaisen kunnossapitojärjestelmän käyttöönottoprojekti energiakonsernissa sekä arvioida projektissa käytettyjä menetelmiä. Työn teoriaosuudessa tutustutaan eri ...