Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Ohisalo, Antti"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Keinotekoiset järjestelyt ulosottomenettelyssä 

      Ohisalo, Antti (2013)
      Ulosotolla tarkoitetaan velallisen tuloon ja omaisuuteen kohdistuvaa pakkotäytäntöönpanoa laiminlyötyjen maksujen ja muiden velvoitteiden hoitamiseksi. Ensisijaisesti ulosmittaus tapahtuu velallisen julkisesta omaisuudesta. ...