Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Paakkari, Tuomo"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Prosessijohtamisen soveltaminen metsäteollisuusyrityksessä 

      Paakkari, Tuomo (2000)
      Tämän päivän metsäteollisuusyrityksillä on käynnissä kova kansainvälinen kilpailu. Prosessijohtamisen soveltamisella toimintaan mahdollistetaan menesty-minen kiristyvillä markkinoilla. Prosessijohtamista pidetään kilpailukyvyn ...