Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Paakkunainen, Paavo"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Jännitteenkorotin heikkoihin jakeluverkkoihin 

      Paakkunainen, Paavo (2012)
      Sähkönkulutuksen kasvaessa jakeluverkossa syntyy yhä enemmän jännitteenalenemia, jotka ylittävät sähkön laatustandardin asettamat raja-arvot. Jännitteenalenemista kärsivät etenkin syrjäseuduilla asuvat ihmiset, joiden ...