Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Paananen, Jouko"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Kattilaveden kulkeutuminen höyryyn soodakattilassa 

      Paananen, Jouko (2006)
      Tämän työn tarkoituksena on selvittää, miten höyryn kosteuden erotus toimii Kemijärven Sellun soodakattilassa. Höyryn kosteuden erotuksen toiminta tarkastetaan määrittämällä höyryn kosteus tulistetussa höyryssä. Höyryyn ...