Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Paananen, Leena"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Säästämisen rakennemuutos – Case Nordea Pankki Suomi Oyj 

      Paananen, Leena (2002)
      Tutkimuksen tavoitteena on tutkia ja ymmärtää sitä todellisuutta, jossa asiakkaat tekevät päätöksiään säästämisen vaihtoehdoista sekä tutkia kuinka se on muuttunut viimeisten vuosien aikana. Mitkä tekijät ovat taustalla, ...