Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Qvist, Kaisa"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Value chain analysis in graphical boards business 

      Qvist, Kaisa (2005)
      Tällä tutkielmalla oli kaksi tavoitetta. Ensimmäinen tavoite oli selvittää, kuinka valittujen tuotteiden arvoa asiakkaiden silmissä voisi lisätä. Toisena tavoitteena oli selvittää tuotteiden arvon lisääntyminen arvoketjun ...