Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Raassina, Timo"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Vaatekeräys osana kiertotaloutta 

      Raassina, Timo (2016)
      Diplomityö toteutettiin Fida International ry:n toimeksiannosta. Työllä oli kolme tavoitetta, joista ensimmäinen oli tutkia vaatekeräystä kiertotalouden näkökulmasta. Toinen tavoite oli tutkia vaatekeräyksen nykytilannetta ...