Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Rossi, Mikael"Diplomityöt ja Pro gradu -tutkielmat

    • Mineraalisen rakennusjätteen hyötykäyttö maarakentamisessa 

      Rossi, Mikael (2014)
      Työn tavoitteena on osoittaa betonimurskeen ympäristökelpoisuus maarakennuskäytössä sekä vertailla betonimurskeen ja luonnonmateriaalien elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia maarakentamisessa. Teoriaosassa käsitellään ...